בניין IBMמיקום  |   חיפה

קבלן אלומיניום  |  אלוטון מוצרי אלומיניום בע"מ

אדריכל  |  יסקי מור סיוון אדריכלים

שנת ביצוע  |  2005  

היקף הפרוייקט  |  3,000  מ"ר

המוצר  |  זכוכית בידודית

הרכב זכוכיות  |  פנימית  6 מ"מ שקוף

                     חיצונית  6 מ"מ איפסול 52/29 מחוסם